Workshop

Workshop »Vícepodlažní obytná budova ve městě«
Praktické poznatky z plánování a realizace objektu Reininghaus ve Štýrském Hradci (Graz), Rakousko.
Zprávy z praxe

Program, středa 6.11.2013
Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, 603 00 Brno, www.hibrno.cz


14:00

Úvodní slovo a moderace
Jaroslav Sandanus (STU Bratislava, konzultant TU Graz)

14:15

Vývoj multifunkčního městského centra za použití dřevěných materiálů Aspekty městského plánování, Projekt pětipodlažní obytní budovy, řešení v oblasti akustiky a požární odolnosti, energetický koncept v rámci komplexu Werner Nussmüller, Nussmüller Architekten ZT Hlavní projektant centr Reininghaus Süd ve Štýrském Hradci

15:30

Přestávka na kávu

15:45

Stavba pětipodlažní obytné budovy ze dřeva a hlínyPrefabrikace, logistika, výrobní procesy, stavba pomocí technologie CLT, technické zařízení budovy, Niko Kumer, Stora Enso Vedoucí projektu, centrum Reininghaus Süd ve Štýrském Hradci

16:45

Diskuse

17:30 Ukončení workshopu

Přednášky budou probíhat v němčině a budou simultánně tlumočeny do češtiny. Poplatek za účast na semináři workshopu „Vícepodlažní obytná budova ve městě“ činí 900 Kč. Workshop je součástí kurzu „Základy moderních dřevostaveb”! Kurzovné tedy zahrnuje také účast na workshopu.