Kurz Základy moderních dřevostaveb

Program

Brno,
Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, 603 00 Brno
úterý, 5. listopadu 2013, 9.00 – 16.30 hod.,
středa, 6. listopadu 2013, 8.30 – 17.30 hod.

Kurz je akreditován v rámci vzdělávacích programů:
ČKA - Česká komora architektů
ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

proLignum je iniciativou společnosti proHolz Austria a organizací z oboru zpracování dřeva v České republice a na Slovensku – ČAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství), Nadace dřevo pro život, ZSD SR (Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky). Cílem této iniciativy je zvyšovat podíl využití dřeva jako stavebního materiálu, zejména prostřednictvím nezávislých aktivit v oblasti architektury, stavebního inženýrství a kultury v České republice a na Slovensku.

Organizátor proLignum v spolupráci s Technickou univerzitou Graz/Institut dřevostaveb a technologie dřeva, Českým vysokým učením technickým v Praze/Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí a Katedra konstrukcí pozemních staveb a Slovenskou technickou univerzitou Bratislava/Katedra kovových a dřevěných konstrukcí

Cena dvoudenního kurzu a následného workshopu činí 3.900 CZK
(zahrnuje studijní podklady, občerstvení v průběhu kurzu a 2 x oběd, 4 x přestávku s kávou a občerstvením). Kurzovné bude fakturováno po odeslání závazné přihlášky

Program

 

05.11.2013 9:00-16:30

 

1,0 h

Dřevo jako stavební materiál (fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, konstrukční dřevo a jeho pevnostní třídění) - Petr Kuklík

1,0 h

Materiály na bázi dřeva (tyčové a deskové materiály pro použití ve stavebnictví, platné normy v ČR a používaná lepidla) - Jitka Beránková

1,0 h

Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru - Petr Kuklík

1,5 h

Metody výstavby budov ze dřeva/typologie
(Křížem lepené dřevo - CLT) - Petr Kuklík

1,5 h

Stavební fyzika – Jiří Novák

2,0 h

Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí - Petr Kuklík

 

06.11.2013 8:30-17:30

1,0 h

Spoje dřevo-dřevo (tesařské spoje, spoje dřevo-dřevo, modelování spojů, příklady výpočtu) - Jaroslav Sandanus

1,0 h

Sanace dřevěných konstrukcí (diagnostické metody, způsoby sanace, příklady z praxe) - Jaroslav Sandanus

1,0

Stanovení požární odolnosti dřevěných konstrukcí - Petr Kuklík

1,5 h

Inženýrské spoje (spoje s kolíkovými ocelovými spojovacími prostředky, kolíky, svorníky, hřebíky, vruty, spoje dřevo-dřevo, dřevo - ocelový plech, posuzování spojů, přiklady) - Jaroslav Sandanus

3,5 h

Workshop „Vícepodlažní obytná budova ve městě“

Praktické poznatky z plánování a realizace objektu Reininghaus ve Štýrském Hradci (Graz), Rakousko. Detailní pohled na způsob výstavby městského vícepodlažního objektu ze dřeva s důrazem na energetickou efektivitu.

 

Program:

_Rozvoj multifunkčního městského centra za použití dřevěných materiálů 

   Werner Nussmüller, Nussmüller Architekten ZT,

_Stavba pětipodlažní obytné budovy ze dřeva a hlíny

  Niko Kumer, Stora Enso

 

 

 


Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Zabývá se vědeckovýzkumnou a normotvornou činností v oboru dřevěných konstrukcí a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Je autorem a spoluautorem řady vědeckovýzkumných a odborných publikací a norem ISO, EN a ČSN. Je členem komisí mezinárodních organizací působících v oboru dřevěných konstrukcí – CEN, CIB, COST, ISO, IUFRO, RILEM.                                                                                                                  Ing. Jitka Beránková, PhD.
Konzultantka Technické univerzity Graz, Vedoucí Notifikované osoby č. 1393 (stavební výrobky ze dřeva a na bázi dřeva) a certifikačního orgánu na výrobky dřevozpracujícího průmyslu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p. Pedagogická činnost na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Vyšší odborné škole ve Volyni.                         Doc.Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Konzultant Technické univerzity Graz, Docent na katedře kovových a dřevěných konstrukcí Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zabývá se pedagogickou a výzkumnou činností v oblasti dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí. Autorizovaný inženýr pro statiku staveb Slovenské komory stavebních inženýrů, autor mnoha projektů a odborných posudků v oblasti dřevěných a ocelových konstrukcí. Ing. Jiří Novák, PhD.
Odborný asistent na katedře konstrukcí pozemních staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze. Člen pracovní skupiny Prof. Jan Tywoniaka. Zabývá se stavební tepelnou technikou a nízkoenergetickým stavěním se specializací na vzduchotěsnost budov. Podílel se na tvorbě několika technických norem a odborných publikací, je mimo jiné autorem monografie o vzduchotěsnosti budov. Zakládající člen a člen rady Asociace Blower Door CZ.

Sponzoři

Abete www.abete.cz
Albertani Corporates spa www.albertani.com
Rotho Blaas www.rothoblaas.com
Stora Enso Building and Living www.clt.info
Sherpa Connection Systems GmbH www.sherpa-connector.com